Kalibrace měřící techniky | METEOshop.cz

URL: https://www.meteoshop.cz/texty/kalibrace-merici-techniky/44/


Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Kategorie

Vybíráme z novinek

TFA 35.8002.01 - Bezdrátový WiFi budík s projekcí VIEW SHOW 2.jakost

Prodávané značky

Kalibrace měřící techniky

Společnost Bibetus s.r.o. je spolehlivým partnerem pro kalibraci měřidel a přístrojů. Ve spolupráci s akreditovanou partnerskou kalibrační laboratoří splňující přísné podmínky pro zajištění kvality výsledků zabezpečujeme kalibrace měřidel a přístrojů v oborech teplota a vlhkost. Partnerská kalibrační laboratoř č. 2281 je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2005, což znamená, že současně splňuje i požadavky na systém managementu jakosti dle ISO 9001:2009.

K čemu slouží kalibrace měřidel? Kalibrace měřidel je elementárním předpokladem pro dodržení kontinuity výsledků měření. Z toho vyplývá, že pokud chcete srovnat výsledky jednotlivých měření, musí být hodnoty měřeny úplně stejně – toho dosáhnete právě měřením pomocí kalibrovaných měřidel.

Příklad:

Kalibrace spočívá v tom, že si určíte konkrétní teplotní stupně, na kterých se provede akreditované měření v laboratoři, a zjistí se, nakolik je teploměr na těchto hodnotách přesný, tedy o kolik se naměřená hodnota v laboratoři liší od toho, kolik teploměr ukazuje. Např. chcete nechat udělat kalibraci na tři kalibrační body: 50°C, 100°C a 150°C. V laboratoři zjistí, že když teploměr ukazuje 50°C, skutečná teplota se liší o 0,3 °C, při 100°C zjistí, že se liší o 0,4°C a při 150°C zjistí, že se liší o 0,6°C.
V tomto příkladu by tak kalibrace stála 900 Kč bez DPH, protože byste si nechali udělat kalibraci 3 kalibračních bodů teploty (viz tabulka).

Ceník kalibrace teploty:

Kalibrace v rozmezí teplot: (-30 až +250) °C

1 teplotní bod stupnice 499 Kč
2 teplotní body stupnice 999 Kč
3 teplotní body stupnice 1099 Kč
Za každý další teplotní bod stupnice 480 Kč

Ceník kalibrace vlhkosti

Kalibrace v rozmezí: (20 až 80) % RV

1 vlhkostní bod stupnice 599 Kč
2 vlhkostní body stupnice 1199 Kč
3 vlhkostní body stupnice 1399 Kč
Každý další vlhkostní bod 480 Kč

Kalibrační práce mimo rámec tohoto ceníku jsou účtovány sazbou 950 Kč/hod. bez DPH.

Cena obsahuje: vystavení kalibračního listu a označení měřidla štítkem.
Cena neobsahuje: DPH, případné přepravné a balné.

Standardní dodací lhůta všech kalibrací je 10 dnů.

Při objednání kalibrace je vždy vyžadována platba předem.

Laboratoř může účtovat expresní příplatek k ceníkové sazbě:
30 % při provedení metrologické zakázky do 48 hod.
50 % při provedení metrologické zakázky do 24 hod.

Často kladené dotazy ke kalibraci:

Jak dlouho kalibrace platí? Jaké jsou lhůty rekalibrace?

Asi nejčastějším dotazem, se kterým se setkáváme, je dotaz na lhůtu platnosti kalibrace.

Na rozdíl od stanovených měřidel, kde jsou lhůty pro ověření dány vyhláškou (345/2002 Sb.), v případě kalibrací si tuto lhůtu stanoví sám uživatel měřidla. Kalibrační laboratoř Vám nemůže určit, kdy si nechat měřidlo znovu kalibrovat. Tuto lhůtu si uživatel stanoví na základě různých faktorů, jako jsou vlastnosti měřidla, četnost používání, doporučení výrobce, podmínky prostředí, kde je používáno, účel používání, opotřebení, zkušenost z předchozích kalibrací tohoto měřidla apod. V neposlední řadě samozřejmě záleží také na požadavcích auditorů nebo kontrol, které k Vám chodí, případně může být doporučena lhůta v předpisech týkajících se Vašeho konkrétního odvětví činnosti (např. pokyn DIS-15 pro distributory léčiv).

Pokud si přejete mít v kalibračním listu uvedenou informaci o platnosti, můžeme ji do poznámky napsat, avšak pouze na Vaši písemnou žádost.

Co všechno je uvedeno v kalibračním listu? Jaké informace od Vás potřebujeme?

Adresa zákazníka – kalibrační list je vystaven na konkrétního zákazníka, nikoli jen na samotné měřidlo. Pokud tedy dodáváte / prodáváte měřidlo jiné firmě a chcete, aby byla v kalibračním listu uvedena tato firma, je nutné nás o tom informovat.

Umístění měřidla – v kalibračním listu je také uvedeno, kde je měřidlo umístěno. Pokud neuvedete jinak, bude zde všeobecně uvedeno umístění v provozu Vaší firmy. Jestliže tedy máte měřidlo v plánu umístit např. na pobočku v jiném městě a přejete si to konkrétně uvést v kalibračním listu, připište tuto informaci k objednávce.

Evidenční číslo měřidla – mnoho měřidel na sobě nemá uvedeno žádné výrobní číslo. Pro potřeby provedení kalibrace je však potřeba měřidlo nějak identifikovat. Z tohoto důvodu je v laboratoři na takové měřidlo nalepen štítek s evidenčním číslem, který je pak také uveden v kalibračním listu. Pokud tedy máte ve Vaší společnosti zaveden určitý systém značení, číselnou řadu apod., rádi měřidlo označíme dle Vašeho přání.

Pojmy

Kalibrace

Soubor úkonů, jimiž se určí za stanovených podmínek vztah mezi hodnotami veličin udávaných měřidlem, nebo měřícím systémem, nebo hodnotami představovanými materializovanou (zhmotnělou, ztělesněnou) mírou nebo referenčním materiálem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony.

Validace

Zajištění zdokumentovatelných důkazů, které vykazují vysoký stupeň jistoty, že monitorovaný proces probíhá tak, jak je předpokládáno.

Etalon

Ztělesněná míra, měřicí přístroj, měřidlo, referenční materiál či měřící systém určený k definování, realizaci, uchování či reprodukci jednotky, nebo jedné či více hodnot určité veličiny mající sloužit jako reference.

Akreditace

Oficiální uznání, že subjekt akreditace je způsobilý provádět specifické činnosti, jejichž rozsah je uveden v Osvědčení o akreditaci.

Akreditovaná kalibrace

Kalibrace měřidel dle standardu normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 v rozsahu uvedeném v Příloze k osvědčení o akreditaci.

Procesní kalibrace

Kalibrace měřidel prováděná nad rámec rozsahu akreditace (kalibrační list obsahuje všechny potřebné náležitosti, včetně návaznosti na státní etalonáž, ale není vystaven s odkazem na akreditaci ČIA).