METEO poradna - Zobrazení meteo údajů na webových stránkách | METEOshop.cz

URL: https://www.meteoshop.cz/texty/meteo-poradna-zobrazeni-meteo-udaju-na-webovych-strankach/33/


Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Kategorie

Vybíráme z novinek

TFA 18.6012.30 - sada přesýpacích hodin

Prodávané značky

METEO poradna - Zobrazení meteo údajů na webových stránkách

Chcete měřit teplotu či jiné meteo údaje a zpřístupnit je návštěvníkům vašich internetových stránek? Pak je přesně pro Vás určen tento článek. Nejdříve je nutné si určit, které údaje chcete na svém webu zobrazovat.

Teplota - do této kategorie spadají přístroje s označením TM, TMU, TME.

Teplota a vlhkost - zařízení, které měří teplotu, vlhkost, rosný bod, a jenž je připojitelné k PC, nese označení TH2E.

Teplota, vlhkost a atmosférický tlak - v úvahu zde připadá např. prostorový teploměr, vlhkoměr a barometr s displejem a připojením na ethernet T7510, ale většina uživatelů asi bude volit kompletní meteostanici, např. model Garni 1080, WXR 2, TFA 35.1075, Ventus 928, Oregon Scientific WMR 200 či úplnou špičku mezi těmito produkty, značku DAVIS. Tyto stanice mají buď vlastní program, který zvládá odesílání meteodat na internet nebo spolupracují s jinými programy, které toto umožňují. Popis práce v těchto programech a jejich nastavení tak, aby uživatel mohl zasílat meteo data na internet, bude obsahem budoucích článků na METEOshop.cz. Výslednou stránku však můžete vidět již nyní a to na naší speciální stránce.

Nákres principu vkládání meteodat do internetových stránek

Web s podporou PHP

Co je třeba pro toto řešení:

  • Hosting (nebo intranetový server) se skriptováním PHP.
  • Počítač s připojeným teplotním čidlem TM nebo TMU, připojený alespoň občas k Internetu, nebo teploměr TME či teploměr s vlhkoměrem TH2E připojený k Internetu.

Systém měření a aktualizace teploty na WEBovou stránku je naznačen na obrázku nahoře. K počítači v místě měření teploty je připojeno teplotní čidlo TM nebo TMU a je spuštěn ovládací program. Program v pravidelných intervalech měří teplotu z čidla a odesílá ji na server v internetu (nebo intranetu).

V případě Ethernetového teploměru TME či teploměru s vlhkoměrem TH2E je systém odesílání meteo dat ještě jednodušší. Přímo v administraci zařízení se nastaví perioda odesílání a internetová adresa skriptu, který meteo údaje zpracováná. To je celé nastavení, které je třeba provést.

Na serveru stačí do WEBových stránek vložit jednoduchý skript, popsaný dále, který zajistí uložení přijatých dat a také jejich zobrazení na vámi zvoleném místě na vaší stránce.

[Řešení přenosu teploty, popsané dále, je pouze úplně nejzákladnějším příkladem řešení. Toto řešení by samozřejmě bylo vhodné rozšířit o zabezpečení, případně ošetřit dlouhodobou ztrátu komunikace se serverem.]

Obslužný skript

Ukázka zdrojového kódu obslužného skriptu na serveru pro příjem teploty z TME

Obslužný skript
 

Skript zajišťuje jak příjem hodnot naměřené teploty, tak její zobrazení. Uvedený kód stačí uložit například do souboru teplota.php do kořenového adresáře Vašeho WEBu. Má-li Váš server v internetu název například www.server.cz, bude mít skript adresu www.server.cz/teplota.php. Uložení teploty na server je možné přes parametr, předáváný skriptu. Teplotu 25,6°C je možné vložit takto: www.server.cz/teplota.php?temp=25,6. Tím můžete vyzkoušet funkčnost skriptu. Předávání teploty tímto způsobem zajišťuje ovládací program popsaný dále.

Pokud potom otevřete ve Vašem internetovém prohlížeči adresu www.server.cz/teplota.php, zobrazí se text 25,6 (naposledy předaná hodnota teploty).

[Skript pro ukládání aktuální teploty používá soubor teploty.dat, který je ve stejném adresáři jako skript. Je třeba zajistit, aby měl PHP server plná práva pro zápis i pro čtení tohoto souboru.]

Tím je skript na serveru hotov. Můžete jej samozřejmě začlenit do Vašich stránek, případně rozšířit o další funkce nebo o zabezpečení. Pravidelnou aktualizaci naměřených teplot zajišťuje obslužná aplikace, popsaná dále. (V případě měření teploty Ethernetovým teploměrem TME či teploměrem s vlhkoměrem TH2E není aplikace potřeba. Tyto přístroje odesílají meteo data přímo do Internetu bez potřeby PC.)

Program pro měření teploty

Co je třeba pro tento program:

  • Počítač s operačním systémem Windows 2000, Windows XP nebo Windows Vista.
  • Stálé nebo pravidelné připojení k internetu. (Nutné pro odesílání teploty na server v internetu.)
  • Připojený teploměr TM nebo TMU.
  • [V případě teploměru TME či teploměru s vlhkoměrem TH2E není aplikace potřeba. Tyto přístroje odesílají meteodata samy, bez pomoci PC.]

Ke stažení:

Ovládací program zajišťuje měření teploty čidlem TM nebo TMU a její odesílání na server v internetu. Umožňuje nastavit periodu měření a umí naměřenou teplotu ukládat do souboru, který je snadno importovatelný do programu Microsoft Excel. Program musí být spuštěn na počítači, ke kterému je připojen teploměr.

Program pro měření teploty

Na obrázku jsou zachycena všechna okna programu. Vlevo dole je hlavní okno programu. Vlevo nahoře je zmenšené hlavní okno. Vpravo je nastavení parametrů.

Hlavní okno

V hlavním okně se zobrazuje naměřená teplota a průběh odesílání teploty na internet, případně chyby v komunikaci s čidlem nebo se serverem. Záznam z tohoto okna je také ukládán do textového souboru s názvem ve formátu TM2web - dd.M.yyyy.log. Soubor je uložen v adresáři, kde je umístěn program.

Tlačítkem vpravo od teploty je možné hlavní okno minimalizovat do velikosti proužku (vlevo nahoře na obrázku).

Tlačítkem Options se otevře Okno nastavení, tlačítkem Hide se hlavní okno skryje na dolní lištu do oblasti hodin.

Okno nastavení

Target URL address - adresa skriptu, který zpracováná teplotu na serveru v internetu. Klepnutím na tlačítko Send je možné právě naměřený údaj jednorázově odeslat na zadanou adresu.

Period of automatic sending to server - perioda, s jakou se bude odesílat teplota na server v internetu. Časový interval zadejte v minutách. Zadáním intervalu 0 se zruší automatické odesílání teploty na internet.

Source serial port - Ze seznamu vyberte sériový port COM, ke kterému je připojen teploměr TM, nebo vyberte virtuální sériový port teploměru TMU. Tlačítkem vpravo od výběru COMu otevřete/zavřete vybraný port pro komunikaci s čidlem. Je-li zatrženo Automatic, vybraný port se otevře automaticky po startu programu.

Další nastavení - ukládání teplot do textového souboru

Always on top - Hlavní okno bude vždy nahoře nad ostatními okny.

Generate temperature LOG - Do adresáře, kde je umístěn program, se bude každý den ukládat textový soubor s naměřenými teplotami. Soubory s teplotou mají název ve formátu Temperature(dd.M.yyyy).log. Na každém řádku je jeden záznam včetně data a času měření. Hodnoty jsou odděleny tabulátory a soubory tak lze snadno importovat například do programu Microsoft Excel.

Okno nastavní je možné zavřít bez uložení změn tlačítkem Close, nebo lze uložit změny a zavřít okno tlačítkem Save and close.