Role teploty, vlhkosti a CO2 při šíření koronaviru | METEOshop.cz

URL: https://www.meteoshop.cz/blog/jakou-roli-hraji-teplota-vlhkost-a-co2-pri-sireni-koronaviru-v-mistnosti/120/


Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Kategorie

Vybíráme z novinek

GARNI 1NG - náhradní integrované čidlo

Prodávané značky

Jakou roli hrají teplota, vlhkost a CO2 při šíření koronaviru v místnosti?

Mnoho lidí je v současné době infikováno koronavirem a počet případů se stále zvyšuje. Kromě současných opatření proti šíření viru může riziko šíření COVID-19 snížit vyšší teplota a zvlhčování vzduchu v místnostech.

Vztah mezi koronavirem a vnitřním klimatem

Důkazy naznačují, že většina koronavirových infekcí se přenáší kapénkami. Infekce může nastat nejen přímým přenosem na sliznice, ale také vzduchem. K tomu dochází prostřednictvím drobných vydechovaných vodních kapiček, které vstupují do dýchacích cest. Tyto takzvané aerosoly se mohou dlouho vznášet ve vzduchu a zůstat infekční.

Podle vědců mohou viry, které infikovaní lidé uvolňují do vzduchu, když dýchají a mluví, dosáhnout větších vzdáleností než dříve předpokládaných 1 - 2 m. Zda a jak dlouho se ve vzduchu vznášejí aerosoly, závisí kromě velikost částic i na dalších faktorech, a to včetně teploty a vlhkosti vzduchu.

Riziko infekce je větší uvnitř, a to hlavně v menších místnostech. Ve vzduchu se totiž bude šířit více infekční mlžiny, která bude vdechována dalšími přítomnými lidmi. Prevence infekce COVID-19 lze proto dosáhnout sledováním koncentrace a distribuce virových částic.

Jak souvisí koncentrace CO2 s mírou infekce koronaviry?

Lidské dýchání je hlavním zdrojem CO2 uvnitř budov. Každý člověk vydechne asi 8 litrů vzduchu za minutu. Vydechovaný vzduch obsahuje stejně jako aerosoly i CO2.

Pokud je člověk nakažen virem, mohou tyto kapičky obsahovat také virové částice. Pokud zdravá osoba vdechne tyto kontaminované kapičky a počet částic v nich obsažených přesáhne minimální infekční dávku, může dojít k přenosu nemoci.

Na základě vztahu mezi koncentrací CO2 a aerosolu v místnostech můžeme vyslovit tento odhad: Naměřená koncentrace CO2 se používá k odvození pravděpodobné koncentrace aerosolu, a tím i pravděpodobnosti přenosu. Platí následující: Čím vyšší je hodnota CO2, tím vyšší je pravděpodobnost infekce aerosoly.

Může vysoká vlhkost zpomalit šíření koronového viru?

"Rychlost přenosu z člověka na člověka je ovlivněna vnitřními podmínkami," vysvětlují Dr. Walter Hugentobler ze švýcarské lékařské komory a Dr. Stephanie Taylor z Harvard Medical School, kteří působí jako lékařští poradci. Výsledky studie ukazují, že nízká vlhkost a velmi nízké teploty umožňují virům dlouhodobě přežít na površích a ve vzduchu. Přežití viru bylo také dlouhé při středních teplotách 20 až 30°C, ale pouze v souvislosti s nízkou vlhkostí vzduchu. Velmi vysoké teploty vyšší než 30°C koronavirus nepřežije.Nová statistická studie z Číny také dospěla k závěru, že vyšší teploty a vyšší vlhkost vzduchu šíření koronaviru významně omezují.

Ve studii s chřipkovými viry bylo také zkoumáno, jak se chová jejich infekčnost ve vztahu k vlhkosti vzduchu. Vědci zjistili, že při přenosu patogenů byla rozhodujícím faktorem vlhkost v místnosti. Riziko infekce je největší při nízké relativní vlhkosti. Relativní vlhkost v místnosti nad 40 % znamená pro tyto viry extrémně nepříznivé prostředí a významně snižuje riziko infekce.

Snižte zdravotní riziko zvlhčováním a monitorováním CO2

Virus se přenáší z člověka na člověka zejména v budovách a ve veřejné dopravě. Pokud je venkovní teplota nízká, je ve veřejné dopravě a vnitřních prostorech zapnuto ústřední topení. Výsledkem jsou obvykle teploty od 20 do 23°C v kombinaci s vlhkostí nižší než 40 %.

Tyto hodnoty teploty a vlhkosti jsou ideálními klimatickými podmínkami pro dlouhé přežití koronových virů. Kromě toho vydechovaný vzduch několika lidí produkuje vysokou koncentraci CO2 a aerosolů. To zvyšuje riziko přenosu prostřednictvím kontaktů a kapičkových infekcí. Zejména v kancelářích s několika zaměstnanci to znamená vyšší riziko infekce.

Co lze ještě udělat pro snížení rizika infekce prostřednictvím aerosolů kromě obvyklých opatření, jako jsou ochranné masky a pravidla pro dodržování odstupu? V následujících 3 krocích vysvětlíme, jak můžete snížit zdravotní rizika.

Krok 1: Určete teplotu a vlhkost vzduchu v místnosti

Vnější klima sami ovlivnit nemůžete. Můžete však zajistit optimální klima v místnosti: Rozhodující faktory - teplotu a vlhkost - můžete řešit každý zvlášť.

Teplotu můžete měřit teploměrem. Pro člověka příjemné teplotní rozmezí je mezi 20 a 23°C. Podstatně vyšší teplota v místnosti bude trvale zvyšovat stresové zatížení organismu. Proto je vhodné zvýšit vlhkost, aby se snížilo riziko infekce v budovách.

Potřebovat budete teploměr s vlhkoměr pro současné měření teploty a relativní vlhkosti. Umístěte měřicí zařízení do místnosti. Po krátké době vám zařízení poskytne odpovídající procentní hodnotu vlhkosti. Použít můžete i meteorologické stanice, které měří teplotu, vlhkost vzduchu a mnoho dalších měřených hodnot.

Domáci meteostanice TFA 35.1139.01 METEO SENS

 

Krok 2: Změřte koncentraci CO2 v místnosti

Koncentrace CO2 ve vnitřních prostorách závisí hlavně na následujících faktorech:

  • objem prostoru,

  • počet lidí uvnitř,

  • druh činnosti jednotlivců,

  • doba, kterou lidé tráví uvnitř,

  • spalovací procesy v interiéru, např. krb,

  • výměna vzduchu v místnosti.

     

Koncentraci CO2 ve vnitřním vzduchu můžete měřit automatickým měřicím zařízením, které odečítá hodnoty v určitém časovém intervalu (např. každých 10 sekund). To také umožňuje sledovat změnu koncentrace CO2 ve vzduchu v místnosti v průběhu času. TFA nabízí výběr monitorů CO2, ze kterých si můžete vybrat.

Jakmile si pořídíte monitor CO2, snažte se nepřetržitě měřit koncentraci CO2 po určitou dobu, např. doma po návratu z práce a před spaním, v práci v úředních hodinách, v tělocvičně během otevírací doby, ve škole během hodiny atd. Začněte větráním místnosti po dobu nejméně 15 minut před zahájením měření. Tím se získá výchozí bod přibližně 400 ppm koncentrace CO2, podobně jako u vnějšího vzduchu. Monitor CO2 by měl být umístěn ve výšce 1,5 m a ve vzdálenosti nejméně 1 - 2 m od stěn, aby bylo zajištěno přesné měření.

Následující hodnoty CO2 platí pro budovy, kde jsou lidé, např. školy, úřady, nemocnice, restaurace a všechny typy veřejných budov:

Optimální kvalita vzduchu: Koncentrace CO2 je pod 800 ppm.

Průměrná kvalita ovzduší: Koncentrace CO2 se pohybuje mezi 800 ppm a 1200/1400 ppm

Špatná kvalita ovzduší: Koncentrace CO2 je nad 1 200/1400 ppm.

Německá spolková agentura pro životní prostředí doporučuje v případě překročení hodnoty 1 000 ppm CO2 vpustit do místnosti čerstvý vzduch. Tato čísla se však vztahují k „normální“ situaci prostředí. Během pandemie je důležité udržovat co nejnižší koncentraci CO2, a tím i hustotu aerosolu.

Indikátor CO2 TFA 31.5009.02 

 

Krok 3: Ovládejte vlhkost vzduchu a koncentraci CO2

Abyste snížili riziko přenosu viru, je důležité zvýšit relativní vlhkost, když je naměřená hodnota pod 50 %.

Vlhčí vnitřní vzduch navíc zlepšuje obranyschopnost při dýchání u zdravých lidí. Pokuste se dosáhnout optimální vlhkosti a aktivně tak bojujte proti šíření viru ve svých místnostech jednoduchými metodami. V závislosti na teplotě a vlhkosti venkovního vzduchu způsobuje větrání často požadované zvýšení vlhkosti v místnostech.

I při příliš velkém množství CO2 je pravidelný přísun čerstvého vzduchu nejjednodušším ochranným opatřením. Aby bylo riziko infekce koronavirem co nejnižší, je důležité zajistit optimální vlhkost a koncentraci CO2 a pravidelně kontrolovat hodnoty pomocí vhodných měřicích přístrojů doma i ve veřejných budovách, jako jsou školy, denní stacionáře, v nemocnicích, knihovnách i ve volných prostorách, restauracích a v kancelářích a výrobních a zpracovatelských závodech.

Během pandemie se doporučuje každých 20 minut ventilovat kancelář, prostory pro akce a seminární místnosti po dobu nejméně 5–10 minut. Hygienické pokyny většiny spolkových zemí v Německu vyžadují, aby byly školní učebny větrány každých 45 minut.

 

Zdroje:

Hugentobler, W .: Optimal air humidity reduces the risk of corona spreading. Press release Condair Systems GmbH. 02.03.2020.
Wang, J. et al: High Temperature and High Humidity Reduce the Transmission of COVID-19. SSRN. 09.03.2020.
Noti, J. D. et al: High humidity leads to loss of infectious influenza virus from simulated coughs. PLOS ONE. 27.02.2013.
Morawska, L. and Milton, D. K.: It is Time to Address Airborne Transmission of COVID-19. Clinical Infectious Diseases. 06.07. 2020. DOI:10.1093/cid/ciaa939/5867798.
Morawska, L. and Cao, J.: Airborne transmission of SARS-CoV-2: The world should face the reality. Environment International. Volume 139, červen 2020.
Umweltbundesamt: Gesundheitliche Bewertung von Kohlendioxid in der Innenraumluft. Springer Medizin Verlag 2008.
Berufsgenossenschaft Holz und Metall: Coronavirus – Zusatzinformationen zum Lüftungsverhalten für die „Coronavirus Handlungshilfe für lüftungstechnische Maßnahmen“ und „Coronavirus Handlungshilfe für Betriebe“. 10.07.2020.

V diskuzi se v této chvíli nenachází žádný příspěvěk.