Specialista na měřící techniku - doporučuje nás přes 20.000 spokojených zákazníků! | METEOshop.cz

URL: https://www.meteoshop.cz/texty/co-je-meteorologie/


Kategorie

Vybíráme z novinek

Meteorologická stanice GARNI 281

Prodávané značky

Co je meteorologie?

Meteorologie
Meteorologie je nauka o složení a charakteristikách atmosféry a fyzikálních dějích, které v ní probíhají. Úkolem všeobecné meteorologie je měření meteorologických prvků. Pokud známe fyzikální vlastnosti atmosféry, můžeme potom určit předpověď počasí. Všechny meteorologické prvky, mezi které patří

 • tlak vzduchu (atmosférický tlak)
 • teplota vzduchu
 • vlhkost vzduchu
 • sluneční záření
 • směr a rychlost větru
 • oblačnost a srážky

spolu souvisí, počasí neovlivňují stejně a v průběhu dne i roku se jejich význam mění. Meteorologové využívají nejmodernější techniku - družice, elektronické měřící systémy a počítače. Jak to vypadá např. na meteorologické stanici Lysá hora se můžete podívat díky naší malé fotogalerii. Nám laikům jsou k dispozici různé teploměry a posledním hitem jsou moderní meteostanice.

Atmosféra
Atmosféra je plynný obal planety, který obsahuje směsi různých plynů (dusík, kyslík, argon a další), vodní páry a pevné a kapalné částice. Důležitou složkou je vodní pára, jejíž množství se pohybuje okolo 4 % celkového objemu atmosféry a soustřeďuje se ve spodních 10 km.

Vrstvy atmosféry

- dělení podle změny průměrné teploty vzduchu v závislosti na výšce:

 • troposféra - nejspodnější vrstva, průměrná výška 11 km
 • stratosféra - výška od 10 do 50 km
 • mezosféra - sahá do výšky 80 km
 • termosféra - sahá do výšky 1000 km

- dělení podle koncentrace iontů a volných elektronů

 • neutrosféra - sahá do výšky 60-70 km, malá koncentrace iontů
 • ionosféra - vrstva od 70 do 500 km, velká koncentrace iontů