Specialista na měřící techniku - doporučuje nás přes 20.000 spokojených zákazníků! | METEOshop.cz

URL: https://www.meteoshop.cz/recenze/velky-test-anemometru-meteostanic-3-dil-profi-a-nezaraditelne-meteostanice/29/


Kategorie

Vybíráme z novinek

Meteostanice Oregon Scientific BAR208SX black

Prodávané značky

Velký test anemometrů meteostanic (3.díl - PROFI a nezařaditelné meteostanice)

Recenze k produktu:
Datum publikování: 29.04.2016Autor: Lukáš Zubalík

Kromě meteostanic z kategorie hobby a poloprofi existují ještě stanice, které mají větroměr, ale nepatří ani do jedné ze zmíněných kategorií. To znamená, že patří buď do kategorie profesionálních meteostanic, nebo do skupiny nezařaditelných. Rozhodli jsme se tedy, že náš test stanic s větroměry rozšíříme o třetí díl, který této téma vyčerpá do posledního dechu a tím jej také uzavře.

Pojďme si tedy zopakovat, jaké hodnoty a informace nás v testu zajímaly a jak jsme postupovali:

  • jaký mají stanice interval přenosu signálu z čidla do základny (resp. intervalu měření - tyto dvě hodnoty se totiž shodují)?

  • jakou uvádí výrobce odchylku měření (pokud ji vůbec uvádí)?

  • jaké hodnoty naměří stanice v prvních šesti přenosových intervalech od spuštění proudu vzduchu(v m/s)?

  • jaká je průměrná hodnota z těchto šesti měření (v m/s)?

  • zobrazují stanice reálné okamžité hodnoty nebo zobrazuje průměr hodnot, které za určitý časový úsek naměří?

Aby byl test reliabilní, bylo nutné vytvořit pro všechny anemometry stejné podmínky. Toho jsme docílili tak, že jsme vždy uchytili anemometr ve stejné výšce 75 cm vertikálně od podložky a horizontálně ve vzdálenosti 50 cm od něj jsme umístili výkonný ventilátor tak, aby střed tohoto ventilátoru byl vždy ve stejné rovině jako střed mističek anemometru (viz. obrázek).

 

Jak jsem již naznačil, v tomto testu nelze brát všechny stanice jako ucelenou kategorii, tak jak tomu bylo u testu hobby nebo poloprofi meteostanic. V tomto případě tak lze stanice rozdělit do dvou skupin – profesionální stanice a ostatní (nezařaditelné). V prvním případě se jedná o stanice, které mají měřící interval velmi krátký, v podstatě reagují téměř okamžitě. Druhá kategorie je opačným extrémem – měřící interval je zde dlouhý až několik minut. Jedno však mají všechny stanice společné – všechny vykazují okamžitě naměřenou hodnotu, žádná z nich výsledky neprůměruje. Pojďme si tedy jednotlivé stanice představit blíže.

TABULKA 1

Model Interval přenosu Průměr/okamžitá hodnota Měřící interval Odchylka přesnosti měření
Netatmo Cca. 5 minut Okamžitá hodnota Cca. 5 minut 0,5 m/s
WeatherHub Cca. 7 minut Okamžitá hodnota Cca. 7 minut 1m/s do 8m/s
10 % nad 8m/s
Oregon WMR 300 Cca. 3 vteřiny Okamžitá hodnota Cca. 3 vteřiny 0,9m/s
Vantage Pro 2 Cca. 3 vteřiny Okamžitá hodnota Cca. 3 vteřiny větší z 5% a 1m/s
Vantage Vue Cca. 3 vteřiny Okamžitá hodnota Cca. 3 vteřiny 5%

TABULKA 2

Model Průměrná hodnota měření (sekvence 6ti měřících intervalů) 1. interval 2. interval 3. interval 4. interval 5. interval 6. interval
Netatmo 2,9m/s 1,1 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1
WeatherHub 4,1m/s 1,6 4,7 4,6 4,6 4,5 4,4
Oregon WMR 300 3,9m/s* 2,3 4 4,1 4,3 4,6 4,5
Vantage Pro 2 3,3m/s 0,4 2,7 3,6 4,5 4,5 4
Vantage Vue 3,3m/s 1,8 3,1 3,6 3,6 3,6 4

 

Profesionální stanice

Oregon Scientific WMR 300

Tato stanice patří do kategorie profesionálních stanic, proto asi nepřekvapí, že měřící interval je opravdu velice krátký – stanice totiž měří hodnoty každé tři vteřiny. Tomu odpovídá také velmi rychlý náběh – již při prvním intervalu totiž naměřila stanice hodnotu 2,3 m/s a od druhého se již naměřená hodnota pohybuje od 4,0 do 4,6 m/s, přičemž průměrná hodnota po šesti měřících intervalech je 3,9 m/s. Odchylka měření přesnosti je u této stanice 0,9m/s. Po vypnutí proudu vzduchu padají hodnoty hned následující interval k nule, což svědčí o tom, že stanice zobrazuje okamžité hodnoty. Rozsah měření je 2,3 až 4,6 m/s.

*Pozn.:u stanice Oregon WMR 300 se vyskytl problém v nespolehlivosti měření. Průměrné hodnoty 20ti sekvencí (jednu sekvenci tvoří 6 po sobě následujících měřících intervalů měřených vždy ihned po spuštění proudu vzduchu) se u této stanice pohybovali mezi 3,0 a 4,3 m/s. Je to dáno poměrně velkým rozptylem přesnosti, který výrobce uvádí jako +- 0,9 m/s. Pokud bychom zprůměrovali průměrnou hodnotu všech sekvencí, dostaneme hodnotu 3,68m/s.

Davis Vantage Pro 2

Stanice Vantage Pro 2 má sice o malinko pomalejší nástup než výše zmíněná WMR 300 (tomu odpovídá také průměrná hodnota měření, která je logicky o něco nižší - 3,3 m/s), ale zase ja na tom lépe z hlediska stability měření. Od čtvrtého intervalu již totiž měří velmi konstantní hodnoty, a to i dlouho po skončení sekvence šesti měřících intervalů. Rozsah měření se pohybuje mezi 0,4 až 4,5 m/s Interval měření je stejně jako u WMR 300 3 vteřiny. Co se týče odchylky přesnosti měření, v případě VP2 je to větší z hodnoty 5 % a 1m/s. Po vypnutí proudu vzduchu stanice podrží naposled naměřenou hodnotu, poté padá k hodnotě okolo nuly.

Davis Vantage Vue

Stanice Davis Vantage Vue má možná trošku překvapivě o něco rychlejší nástup než model Vantage Pro 2, nicméně z hlediska průměrné hodnoty za sekvenci šesti po sobě jdoucích měření to nehraje roli. Obě stanice mají totiž průměrnou hodnotu měření stejnou, tedy 3,3 m/s. Dáno je to tím, že po poměrně rychlém nástupu stanice ve druhé polovině vykazuje hodnoty nižší než např. právě VP2. Odchylka přesnosti je v případě stanice Vue 5 % a rozsah naměřených hodnot je 0,4 až 4,0 m/s.Po vypnutí proudu vzduchu další interval hned nespadne na nulu, ale padá postupněji (díky intervalu 3 vteřiny to však trvá krátce).

Nezařaditelné stanice

Anemometr TFA 30.3307.02 pro monitorovací systém WeatherHub

Tento model je velmi specifický tím, že spadá pod modulární monitorovací systém WeatherHub a tím pádem má, stejně jako drtivá většina čidel kompatibilní s tímto systémem, interval měření pouze každých 7 minut. Jde o extrémní hodnotu, která v testu nemá obdoby (kromě anemometru k Netatmu, který má interval 5 minut, viz. níže. První interval naměřilo čidlo pouze 1,6 m/s, ale od druhého intervalu byl větroměr v naměřených hodnotách možná až překvapivě konstantní – hodnoty se pohyboval od 4,4 po 4,7 m/s. Výsledná průměrná hodnota tak činí 4,1 m/s, přesnost měření udává výrobce 1 m/s v hodnotách do 8 m/s a +/- 10% v hodnotách nad 8 m/s.

Anemometr pro stanici Netatmo

Jak jsem již zmínil, interval měření síly větru je u stanice Netatmo dlouhý 5 minut. Při pohledu na naměření hodnoty je jasné, že ve srovnání např. s větroměrem pro WeatherHub měří Netatmo výrazně nižší hodnoty. Rozsah jím naměřených hodnot je totiž 1,1 až 3,3 m/s, což znamená průměrnou hodnotu 2,9 m/s ze sekvence šesti po sobě jdoucích intervalů, což je o 1,5 m/s v průměru méně, než u WeatherHubu. Lze předpokládat, že hlavním důvodem tohoto rozdílu je jiný princip snímání hodnot – zatímco u větroměru pro WeatherHub (a nakonec vlastně u všech ostatních větroměrů v testu) jde o klasicky miskový anemometr, Netatmo pracuje na principu ultrazvukového snímání síly větru pomocí čtyř integrovaných ultrazvukových snímačů. Odchylka přesnosti, kterou uvádí výrobce, činí 0,5 m/s, po vypnutí proudu vzduchu padají hodnoty hned v následujícím intervalu k nulovým hodnotám*, což je dáno velmi dlouhým intervalem měření.

*Zajímavé je, že po vypnutí proudu vzduchu hodnoty síly větru nikdy neklesnou až na nulu. Hodnota, kterou přístroj naměří při naprostém klidu, je 0,6 m/s.Závěr

Opět se potvrdilo, že nejdůležitějším faktorem při testování je délka intervalu měření (přenosu). Profesionální stanice, které mají tento interval dlouhý 3 vteřiny, se dostanou na konstatní hodnoty už při druhém intervalu,tedy asi po šesti vteřinách. Od druhého intervalu pak stabilně měří také větroměry specifických meteostanic, jako jsou WeatherHub či Netatmo, ale vzhledem k délce jejich intervalů trvá tato stabilizace několik minut. Jde tak spíše o stanice, které dají uživateli spíše orientační představu o rychlosti větru. Profesionální stanice se pak hodí spíše pro uživatele, pro které je aktualita a přesnost informací na prvním místě.

 

Hodnocení recenze

0 % 100 %

90 %

Líbila se vám tato recenze? Pak autora určitě potěší, když naši recenzi ohodnotíte. Na druhou stranu, pokud si myslíte, že recenze něco postrádá či máte nápady jak recenze do budoucna vylepšit, budeme rádi, pokud se s námi podělíte o tyto informace. Na oplátku se budeme snažit, aby další recenze splnila veškeré vaše představy.

Hodnocení recenze: Špatné Dobré
Váš názor:
Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!

Kontrolní kód: Kontrolní kód
Do následujícího pole napiš kontrolní kód (ochrana proti spamu)