Specialista na měřící techniku - doporučuje nás přes 20.000 spokojených zákazníků! | METEOshop.cz

URL: https://www.meteoshop.cz/recenze/velky-test-anemometru-meteostanic-2-dil-poloprofi-stanice/28/


Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Kategorie

Vybíráme z novinek

TFA 60.1034.01 - elektronický analogový budík - barva černá

Prodávané značky

Velký test anemometrů meteostanic (2. díl - POLOPROFI stanice)

Recenze k produktu:
Datum publikování: 15.01.2016Autor: Lukáš Zubalík

Je tu druhý díl našeho testu anemometrů, který se věnuje srovnání naměřených hodnot a způsobů měření rychlosti větru pomocí větroměrů, které jsou součástí meteostanic prodávaných na METEOshop.cz. Na základě množících se dotazů a připomínek jsme se rozhodli provést velké srovnání anemometrů v kategoriích HOBBY a POLOPROFI s cílem vysvětlit rozdíly mezi stanicemi a způsoby, jakými měří rychost větru. Test jsme rozdělili na dva díly - ten dnešní se bude věnovat stanicím z kategorie POLOPROFI.

Pojďme si tedy zopakovat, jaké hodnoty a informace nás v testu zajímaly jak jsme postupovali:

  • jaký mají stanice interval přenosu signálu z čidla do základny (resp. intervalu měření, u HOBBY stanic se totiž tyto dva intervaly shodují)?

  • jakou uvádí výrobce odchylku měření (pokud ji vůbec uvádí)?

  • jaké hodnoty naměří stanice v prvních šesti přenosových intervalech od spuštění proudu vzduchu(v m/s)?

  • jaká je průměrná hodnota z těchto šesti měření (v m/s)?

  • zobrazují stanice reálné okamžité hodnoty nebo zobrazuje průměr hodnot, které za určitý časový úsek naměří?

Aby byl test reliabilní, bylo nutné vytvořit pro všechny anemometry stejné podmínky. Toho jsme docílili tak, že jsme vždy uchytili anemometr ve stejné výšce 75 cm vertikálně od podložky a horizontálně ve vzdálenosti 50 cm od něj jsme umístili výkonný ventilátor tak, aby střed tohoto ventilátoru byl vždy ve stejné rovině jako střed mističek anemometru (viz. obrázek 1).

OBRÁZEK 1

Také v kategorii POLOPROFI stanic jsme největší důraz kladli na naměřené hodnoty. Zásadní roli zde hraje interval přenosu, který ovlivňuje zejména první interval měření. Stanice s krátkým intervalem přenosu (okolo 10 vteřin) naměřily v prvním intervalu nižší hodnoty, než ty s intervalem dlouhým (50 vteřin). To také ovlivnilo celkové průměrné hodnoty měření.

TABULKA 1

Model Interval přenosu Průměr/okamžitá hodnota Měřící interval Odchylka přesnosti měření
 WMR 89 Cca. 56 vteřin Okamžitá hodnota Cca. 7 vteřin 3m/s
TFA 35.1095 Cca. 32 vteřin Průměr Cca. 11 vteřin 0,9m/s
TFA 35.1112 Cca. 13 vteřin Okamžitá hodnota Cca. 13 vteřin Nezjištěno
Viking 2047 Cca. 48 vteřin Okamžitá hodnota Cca. 48 vteřin Nezjištěno

 TABULKA 2

Model 1. interval 2. interval 3. interval 4. interval 5. interval 6. interval Průměrná hodnota měření (sekvence 6ti intervalů)
WMR 89 5,3 5,2 5,2 5,5 5,2 5,3 5,3m/s
TFA 35.1095 0,2 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 0,8m/s
TFA 35.1112 2,8 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 4,9m/s
Viking 2047 4,4 4,8 4,8 4,4 4,8 4,4 4,6m/s

 Nyní si pojďme ukázat, jak jednotlivé větroměry pracují.

Oregon Scientific WMR 89

Stanice s nejdelším intervalem přenosu, který činí 53 vteřin. Není tedy překvapením, že stanice dosahuje vysokých hodnot již při prvním intervalu. S tím také souvisí velmi vysoká konzistentnost měření, kdy se naměřené hodnoty pohybují mezi 5,2 a 5,5 m/s, a to ve všech měřících intervalech včetně toho prvního. Srovnatelná je v tomto ohledu s WMR 89 pouze Viking 2047. Průměrná hodnota ze sekvence šesti měření je tedy 5,3 m/s. Po vypnutí proudu vzduchu padají hodnoty hned při dalším měření k nule, což svědčí o zobrazování okamžitých hodnot. Co se týče odchylky přesnosti měření, ta může být u této stanice ± až 3m/s.

Stejný větroměr v naší nabídce mají:

TFA 35.1095

Stanice TFA 35.1095 jako jediná stanice z námi testovaných vykazovala průměrování naměřených hodnot. Pomocí dlouhodobého testování jsme dospěli k závěru, že čas, za který stanice hodnoty průměruje je přibližně 10 minut (to je totiž doba, za kterou se stanice dostane na maximální naměřené hodnoty a zároveň hodnota, za kterou z těchto hodnot opět klesne na nulu). Vzhledem k tomu, že jeden interval přenosu trvá 32 vteřin to např. znamená, že by vítr musel foukat průměrnou rychlostí 4 m/s po dobu 19ti intervalů přenosu, než stanice ukáže opravdu hodnotu 4 m/s. Z tohoto důvodu nemá smysl srovnávat výsledky měření této stanice s ostatními testovanými modely, jelikož také princip měření je nesrovnatelný. Naměřené hodnoty postupně rostly od 0,2 v prvním intervalu až po 1,3 m/s v tom šestém. Průměrná hodnota za sekvence šesti měření v našem testu je tak 0,8 m/s. Výrobce uvádí možnou odchylku v přesnosti ± 0,9 m/s.

Poznámka: Protože vítr v přírodě nefouká konstantní rychlostí tak jako v našem testu, tak je logické, že v praxi většinou daný způsob měření bude vykazovat menší naměřené hodnoty než stanice, které neprůměrují. Větroměry, které využívají tohoto principu měření budou asi vhodné pro ty uživatele, které zajímají spíše dlouhodobé statistiky (průměry). Ostatní uživatelé, kteří preferují aktuální hodnoty či nárazy větru pravděpodobně budou volit jiný typ větroměru. 

Stejný větroměr v naší nabídce mají:

TFA 35.1112

Interval u modelu TFA 35.1112 je „dlouhý“ pouze 13 vteřin, což z něj činí stanici s nejkratším intervalem přenosu z hlediska tohoto parametru. V prvním intervalu stanice TFA 35.1112 naměřila pouze 2,8 m/s. V následujících pěti měřících intervalech jsou však hodnoty až překvapivě konzistentní, když se liší pouze v jedné desetině (!) vteřiny. Průměrná hodnota ze sekvence šesti po sobě jdoucích měření je pak 4,9 m/s. Po vypnutí proudu vzduchu pak stanice podrží naposled naměřenou hodnotu a poté rychle klesá k hodnotám kolem nuly. Výrobce u tohoto modelu nespecifikuje odchylku v přesnosti měření.

Větroměr tohoto typu se v naší nabídce vyskytuje pouze u modelu TFA 35.1112.

Viking 2047

Poslední testovanou stanicí je model 2047 od značky Viking. Jak jsme již naznačili, tato stanice má poměrně dlouhý interval přenosu (48 vteřin). V souvislosti s tím se dalo předpokládat, že první interval nebude ovlivněn, což se následně potvrdilo, když byla naměřena hodnota 4,4 m/s. V následujících intervalech pak stanice vždy naměřila hodnoty mezi 4,4 a 4,8 m/s, z čehož vyplývá průměrná hodnota 4,6 m/s. Co se týče chování po vypnutí proudu vzduchu, lze říci, že u stanice Viking je v podstatě totožné jako u stanice TFA 35.1112. Odchylku přesnosti výrobce neuvádí.

Stejný větroměr v naší nabídce mají:

Závěr

Pojďme si tedy shrnout, co jsme se z testu dozvěděli. 
V první řadě je potřeba zopakova
t, že existují rozdíly mezi způsoby měření. Tři ze čtyř testovaných stanic při měření zobrazovaly reálné, okamžitě naměřené hodnoty, stanice TFA 35.1095 pak naměřené hodnoty průměrovala. Nemůžeme jednoznačně prohlásit, který způsob měření je lepší; první způsob zobrazuje reálné hodnoty, které ale také rychle mizí, ten druhý pak z krátkodobého hlediska hodnoty mírně zkresluje, ale v delším časovém horizontu zase můžeme vidět poměrně konzistentní hodnoty i při výpadku jednoho či více měřených záznamů ať už z důdovu případných technických problémů (např. chyba u bezdrátového přenosu) nebo jen proto, že rychlost větru v přírodě v jednotlivých časech měření výrazně kolísala. Oba principy měření tak mají svá PRO a PROTI.

Ve srovnání s HOBBY stanicemi pak lze říct, že naměřené hodnoty jsou u jednotlivých POLOPROFI stanic konstantnější. Bližší výsledky najdeme u POLOPROFI stanic také při srovnání naměřených hodnot v jednotlivých intervalech. Podíváme-li totiž se na to, jak se lišily výsledky mezi stanicemi se zobrazením okamžité hodnoty při jednotlivých měřeních (intervaly 2 až 6 - nebereme v potaz 1. interval, kde jsou výsledky ovlivněny délkou intervalu přenosu) v rámci dvou testovaných kategorií (HOBBY a POLOPROFI), zjistíme následující:

TABULKA 3

Interval HOBBY stanice POLOPROFI stanice (*)
2. rozdíl 4,9 m/s (0,6 až 5,5) 0,6 m/s (4,8 až 5,4)
3. 3,0 m/s (3,1 až 6,1) 0,6 m/s (4,8 až 5,4)
4. 2,4 m/s (3,1 až 5,5) 1,1 m/s (4,4 až 5,5)
5. 5,4 m/s (0,0 až 5,4) 0,5 m/s (4,8 až 5,3)
6. 2,1 m/s (3,3 až 5,4) 0,9 m/s (4,4 až 5,3)

(*) mimo stanice, které průměrují naměřené hodnoty

Z tabulky 3 je patrné, že ve srovnání s HOBBY stanicemi jsou si výsledky v kategorii POLOPROFI stanice mnohem podobnější a bližší. Potvrzuje se tedy, že jde kvalitativně o vyšší třídu meteostanic. Vyšší kvalita jde poznat také při srovnání konstrukce provedení – příslušenství u stanic z kategori POLOPROFI se nám zdálo o něco bytelnější a odolnější. Pokud jde o zprovoznění a ovládání POLOPROFI stanic, to je u všech stanic velmi intuitivní a jednoduché, což podtrhují také pečlivě napsané návody k použití v případě nejasností. Uživatelská přívětivost je tedy velmi dobrá.

Závěrem lze říci, že všechny testované POLOPROFI stanice měří přesvědčivě, nedochází zde k žádným výpadkům a naměřené hodnoty jsou si v jednotlivých intervalech u POLOPROFI stanic o dost bližší než u stanic z kategorie HOBBY. To svědčí o kvalitě napříč kategorií. Obecně tak můžeme konstatovat, že ve vyšší ceně stanic z kategorie POLOPROFI se minimálně v případě větroměrů odráží také celková vyšší kvalita.

Pokud vás tato recenze zaujala, mrkněte i na další testy anemometrů:


1. díl - HOBBY stanice

3. díl - PROFI a nezařaditelné meteostanice

 

Hodnocení recenze

0 % 100 %

97 %

Líbila se vám tato recenze? Pak autora určitě potěší, když naši recenzi ohodnotíte. Na druhou stranu, pokud si myslíte, že recenze něco postrádá či máte nápady jak recenze do budoucna vylepšit, budeme rádi, pokud se s námi podělíte o tyto informace. Na oplátku se budeme snažit, aby další recenze splnila veškeré vaše představy.

Hodnocení recenze: Špatné Dobré
Váš názor:
Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!

** Kontrolní otázka (kolik je 7 + 3, napiš slovem):