Specialista na měřící techniku - doporučuje nás přes 20.000 spokojených zákazníků! | METEOshop.cz

URL: https://www.meteoshop.cz/recenze/velky-test-anemometru-1-dil-hobby-meteostanice/27/


Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Kategorie

Vybíráme z novinek

TFA 60.1034.05 - elektronický analogový budík - barva červená

Prodávané značky

Velký test anemometrů (1.díl - HOBBY meteostanice)

Recenze k produktu:
Datum publikování: 09.12.2015Autor: Lukáš Zubalík

Na základě množících se dotazů a připomínek jsme se rozhodli provést velké srovnání anemometrů v kategoriích HOBBY a POLOPROFI s cílem vysvětlit rozdíly mezi stanicemi a způsoby, jakými měří rychost větru. Test jsme rozdělili na dva díly - ten dnešní se bude věnovat stanicím z kategorie HOBBY.

Rozdíly mezi naměřenými hodnotami rychlosti větru jsou u meteostanic v kategorii HOBBY poměrně velké. To je tedy alespoň výsledkem první části našeho testu, ve kterém jsme proti sobě postavili 7 konkurenčních meteostanic. To však nutně nemusí znamenat, že by některé stanice měřily hůře než ostatní, pouze se liší ve způsobu, jakým to dělají. U každé stanice jsme zjišťovali tyto hodnoty a informace:

  • jaký mají stanice interval přenosu signálu z čidla do základny (resp. intervalu měření, u HOBBY stanic se totiž tyto dva intervaly shodují)?

  • jakou uvádí výrobce odchylku měření (pokud ji vůbec uvádí)?

  • jaké hodnoty naměří stanice v prvních šesti přenosových intervalech od spuštění proudu vzduchu(v m/s)?

  • jaká je průměrná hodnota z těchto šesti měření (v m/s)?

  • zobrazují stanice reálné okamžité hodnoty nebo zobrazuje průměr hodnot, které za určitý časový úsek naměří?

Aby byl test reliabilní, bylo nutné vytvořit pro všechny anemometry stejné podmínky. Toho jsme docílili tak, že jsme vždy uchytili anemometr ve stejné výšce 75 cm vertikálně od podložky a horizontálně ve vzdálenosti 50 cm od něj jsme umístili výkonný ventilátor tak, aby střed tohoto ventilátoru byl vždy ve stejné rovině jako střed mističek anemometru (viz. obrázek).

V první řadě nás zaujaly hodnoty, které jednotlivé meteostanice naměřily. Obecně lze říct, že většina stanic v kategorii HOBBY zobrazují reálné, okamžité naměřené hodnoty. Největší vliv na vývoj naměřených hodnot má délka intervalu přenosu. V tabulce 1 vidíme, že hodnota, kterou stanice naměřily v prvním intervalu, se dramaticky liší. Stanice, které mají kratší interval přenosu, naměřili v prvním měření nižší hodnotu, viz. srovnání tabulky 1 a 2. Co se týče vývoje naměřených hodnot, i zde má délka intervalu přenosu značný efekt, každá ze stanic se však chovala trochu jinak.

Pojďme si tedy ke každé stanici říct něco blíže.

TABULKA 1:

Model 1. interval 2. interval 3. interval 4. interval 5. interval 6. interval Průměrná hodnota (sekvence 6ti intervalů)
Garni 735 0,2 1,1 1,1 2,2 3,1 4,3 2,0m/s
Viking 2036 2,4 4,1 4,8 4,1 4,1 4,1 4m/s
Ventus 145 2,5 (9) 3,1 (11) 3,1 (11) 3,1 (11) 3,1 (11) 3,3 (12) 3m/s (10,8km/h)
Garni 1029X 5,8(21) 5,5(20) 6,1(22) 5,5(20) 0 5,3(19) 4,7m/s(17km/h)
Ventus 820 3,7 4,5 5 5 5 5 4,7m/s
Ventus 155A 0,6 0,6 4,6 5,4 5,4 5,4 3,7m/s
Ventus 266 1,6 3 4,6 5 4,7 4,8 4m/s

TABULKA 2: 

Model Interval přenosu Průměr/okamžitá hodnota Měřící interval Odchylka přesnosti měření
Garni 735 Cca. 12 vteřin Průměr (domněnka, nelze 100% ověřit) Cca. 12 vteřin 0,5m/s
Viking 2036 Cca. 48 vteřin Okamžitá hodnota Cca. 48 vteřin Nezjištěno
Ventus 145 Cca. 73 vteřin Okamžitá hodnota Cca. 75 vteřin Nezjištěno
Garni 1029X Cca. 60 vteřin Okamžitá hodnota Cca. 60 vteřin Nezjištěno
Ventus 820 Cca. 57 vteřin Okamžitá hodnota Cca. 57 vteřin 3m/s
Ventus 155A Cca. 35 vteřin Okamžitá hodnota Cca. 35 vteřin Nezjištěno
Ventus 266 Cca. 32 vteřin Okamžitá hodnota Cca. 32 vteřin Nezjištěno


 

Garni 735
Tato stanice má ze všech vybraných HOBBY stanic nejkratší interval měření a přenosu (12 vteřin, např. ve srovnání se stanicí Ventus 145 měří stanice více než 6x častěji). Z toho také vyplývá nízká počáteční naměřená hodnota. Častá frekvence měření je však pouze jedním z důvodů rovnoměrného růstu naměřených hodnot v dalších intervalech. Domníváme se totiž, že stanice naměřené hodnoty částečně průměruje (nejsme však schopni to ověřit se 100 % jistotou). Průměrná hodnota ze sekvence šesti měřících intervalů je z toho důvodu poměrně nízká: 2,0m/s, a to při rozsahu 0,2 až 4,3 m/s. Po vypnutí proudu vzduchu naměřené hodnoty opět postupně klesají k nule. Výrobce uvádí přesnost měření ±0,5m/s, což lze považovat za nízkou odchylku.

Viking 2036
Stanice Viking vykazovala v našem testu poměrně stejnoměrné hodnoty, oscilující mezi 4,1 a 4,8 m/s. Výjimkou je první interval, kde byla naměřena asi poloviční hodnota (2,4m/s). Výsledky opět souvisí s délkou intervalu přenosu, který v tomto případě činí 48 vteřin, což je ve srovnání např. s Garni 735 4x delší časový úsek. Logicky je proto také vyšší průměrná hodnota měření, která činí 4m/s při rozsahu 2,4 až 4,8 m/s. Dlouhý interval přenosu má také za následek rychlý pád hodnot po vypnutí proudu vzduchu, kdy se stanice dostane na nulu již ve druhém intervalu od vypnutí. Přesnost měření výrobce neuvádí.

Ventus 145
Nejdelší interval přenosu (73 vteřin) má stanice Ventus 145. Tato stanice neumí měřit rychlost větru v m/s, proto jsme museli hodnoty přepočítat z km/h. V prvním intervalu stanice naměřila 2,5 m/s, což není vzhledem k délce intervalu překvapivé. Co však překvapivé trochu je, je fakt, že v ostatních intervalech stanice měřila hodnoty mezi 3,1 – 3,3 m/s, což na jednu stranu svědčí o tom, že nejsou velké výkyvy v měření, na tu druhou o tom, že naměřila nejnižší hodnoty ze všech testovaných stanic. Také průměrná hodnota měření je poměrně nízká – 3 m/s při rozsahu 2,5 až 3,3 m/s. Po vypnutí proudu vzduchu se dostává díky dlouhému intervalu rychle k nule. Přesnost měření není uvedena.

Garni 1029X
Jestliže se nám zdálo, že Ventus 145 měří o něco méně než ostatní stanice, u Garni 1029X je situace právě opačná. Tato stanice má také poměrně dlouhý interval přenosu (60 vteřin), a od prvního měření zobrazovala podobně vysokou hodnotu (5,8m/s) jako v ostatních intervalech (5,3 – 6,1m/s). V rámci testu této stanice jsme však narazili na nepříjemnou anomálii. Při pátém intervalu přenosu stanice zobrazila nulovou hodnotu. Při několikerém opakování sekvence šesti měření tato situace nastalo pokaždé alespoň jednou, někdy dokonce dvakrát. Není vyloučeno, že šlo o vadný kus, je to však jediný kus, který máme momentálně skladem, proto nebylo možné srovnání s jiným kusem tohoto modelu. Průměrná hodnota měření byla 4,7 m/s při rozsahu 0 (v pátém intervalu!) až 6,1 m/s. Po vypnutí proudu vzduchu padá následující interval ihned na nulu. Přesnost měření výrobce ani zde neuvádí.

Ventus 820
Tato stanice s intervalem přenosu 57 vteřin naměřila v prvním intervalu hodnotu 3,7 m/s, ve druhém 4,5 m/s a v ostatních hodnotu 5 m/s. To svědčí o schopnosti stabilního měření. Průměrná hodnota měření je u stanice 4,7 m/s (při rozsahu 3,7 až 5 m/s), tedy stejná hodnota jako u Garni 1029X. Po vypnutí proudu vzduchu padá rychle k hodnotám kolem nuly. Výrobce uvádí odchylku přesnosti měření +/- 3 m/s.

Ventus 155A
Po stanicích s dlouhým intervalem přenosu se dostáváme ke stanicím se středním intervalem. Ventus 155A disponuje intervalem 35 vteřin a tomu odpovídá také naměřená hodnota z prvního měření, tedy 0,6 m/s. Překvapivé je, že i ve druhém intervalu ukazuje stanice stejnou hodnotu. Až od třetího měření Ventus 155A zobrazuje hodnoty mezi 4,6 – 5,4 m/s. Průměrná hodnota měření je u této stanice „pouze“ 3,7 m/s při rozsahu 0,6 až 5,4 m/s. Odchylku přesnosti měření výrobce neuvádí, po vypnutí proudu vzduchu klesají hodnoty postupně k nule.

Ventus 266
Stanicí s podobně dlouhým intervalem, jaký má Ventus 155A, je stanice od stejné značky s označením 266. Tento interval činí 32 vteřin. Stanice v prvních dvou intervalech vykazuje postupné zvyšování rychlosti větru (první 1,6 ; druhý 3 m/s) a od třetího intervalu se dostává na hodnoty mezi 4,6 – 5 m/s, a je tedy poměrně dobře stabilní. Co se týče průměrné hodnoty, ta u této stanice činí 4 m/s při rozsahu 1,6 až 5 m/s. Odchylku přenosti výrobce opět nezmiňuje, po vypnutí proudu vzduchu následuje pozvolný pokles k nule.

 

Jak je vidět, v kategorii HOBBY je velmi těžké vyhodnotit, která stanice je lepší a která horší. Každá má totiž své značné přednosti i nedokonalosti a díky tomu si jistě najde své věrné a spokojené uživatele. Děkujeme za pozornost a těšíme se na počtenou u druhého dílu, který se bude věnovat stanicím z kategorie POLOPROFI.

 

Pokud vás tato recenze zaujala, mrkněte i na další testy anemometrů:

2. díl - POLOPROFI stanice

3. díl - PROFI a nezařaditelné meteostanice

 

Hodnocení recenze

0 % 100 %

96 %

Líbila se vám tato recenze? Pak autora určitě potěší, když naši recenzi ohodnotíte. Na druhou stranu, pokud si myslíte, že recenze něco postrádá či máte nápady jak recenze do budoucna vylepšit, budeme rádi, pokud se s námi podělíte o tyto informace. Na oplátku se budeme snažit, aby další recenze splnila veškeré vaše představy.

Hodnocení recenze: Špatné Dobré
Váš názor:
Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!

** Kontrolní otázka (kolik je 7 + 3, napiš slovem):