METEOTIP #5: Co znamená hláška Low battery na meteostanicích Davis? | METEOshop.cz

URL: https://www.meteoshop.cz/blog/meteotip-5-co-znamena-hlaska-low-battery-na-meteostanicich-davis/114/


Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Kategorie

Vybíráme z novinek

TFA 35.8002.01 - Bezdrátový WiFi budík s projekcí VIEW SHOW II.jakost

Prodávané značky

METEOTIP #5: Co znamená hláška Low battery na meteostanicích Davis?

Hned na úvod je třeba zmínit, že tento článek popisuje pouze hlášky či systémová upozornění meteostanic DAVIS Vue či VP2.

Zpráva Low battery může být doprovázena též textem on station #1 a to znamená, že platí pro bezdrátový vysílač na kanálu č. 1. Pokud v hlášce klíčové slovo station chybí, pak se jedná o hlášku, která zmiňuje problém u přijímače.

Slabé baterie u přijímače

Konzoli nebo-li přijímač můžete samozřejmě napájet pouze ze síťového adaptéru a bez vložených baterií. Za těchto okolností se však vždy zobrazuje upozornění na slabé baterie u konzole. Výrobce vždy doporučuje instalovat baterie, i když jako primární zdroj napájení používáte síťový adaptér. Tím se odstraní varování o slabých baterií a také samozřejmě máte záložní variantu pro případ výpadku el. sítě. Baterie v takovém případě nejsou vůbec používány a výrobce nedoporučuje používat nabíjecí baterie. V případě, kdy se hláška zobrazí a baterie jsou opravdu slabé, měli byste tyto baterie vyměnit co nejdříve, aby nedošlo k poškození konzole v důsledku vytečení chemických látek obsažených v baterkách.

Upozornění: V případě, že používáte WeatherlinkIP, tak je třeba vždy konzoli napájet z el. sítě, jinak hrozí, že po velmi krátké době budou baterie zcela prázdné a vy tak přijdete o drahocenná data.

Slabá baterie u vysílače

Varování před vybitou baterií ve vysílači platí pouze pro bezdrátové stanice a ne u kabelových jednotek, které nemají ve vysílači baterii. Tato varování se zobrazují v oblasti zpráv nebo hlášek na displeji přijímací konzole VP2 a Vue, ale analogická varování lze také vidět, pokud používáte software Weatherlink - nabídka Window - sekce Alarm and Battery Status (Stav poplachů a stav baterie).

Nejčastější příčinou upozornění na slabou baterie je samozřejmě nutnost výměny baterie vysílače! Potřebná baterie je typu CR123 (někdy označovaného CR123 / A), což je lithiová baterie typu malého válcového tvaru, často používaného v digitálních fotoaparátech a jiných digitálních zařízeních. Upozornění - nejedná se o dobíjecí baterii. Nabíjecí články CR123 existují, ale neměly by se používat - mají odlišnou napěťovou charakteristiku a obvody vysílače Davis je v žádném případě nemohou dobít.

Všechny nové bezdrátové vysílače Davis (ISS, doplňkové bezdrátové vysílače, jako je Anemometrový vysílač a bezdrátové opakovací jednotky - repeatery) jsou napájeny podobným způsobem: Obvody mají obvykle tři zdroje energie: malý solární panel, součástí je pak „superkondenzátor“ a záložní lithiová baterie. (Pozn. doplňkové stanice teploty a teploty/vlhkosti - modely označení výrobce 6372 a 6382 - nemají standardně žádný solární panel, ačkoli zde může být volitelně osazen.) Tyto tři zdroje energie pracují společně následovně:

  • Když slunce svítí jasně, pak solární panel zajišťuje napájení obvodů. Jakýkoli přebytečný výkon se používá k nabití superkondenzátoru.
  • V noci již solární panel nemůže poskytovat žádnou energii, a tak se využívá jako primární zdroj napájení superkondenzátor. Ten dokáže udržet dostatek energie po jasném dni v letním období (dlouhé dny a krátké noci), aby mohl vysílač napájet po celou noční dobu. Ale po většinu roku bude superkondenzátor vyčerpán po několika hodinách provozu a obvody se pak automaticky přepnou a budou využívat záložní baterii jako zdroj energie.
  • Za úsvitu začne solární panel znovu fungovat a nahrazuje tak baterii.

Obvody vysílače jsou velmi efektivní a záložní baterie tak vydrží značnou dobu. Opravdu i bez vstupu solárního panelu (např. jako u vysílačů 6372/6382) může baterie vydržet 6-9 měsíců. Úlohou solárního panelu je efektivně prodlužovat tuto výdrž baterie, obvykle na 18–24 měsíců. Baterie se však samozřejmě nakonec vybije a bude třeba ji vyměnit, což je zřejmé, když se objeví varování „Low battery on station“. Při normálním provozu obvykle není třeba panikařit, když se objeví varování na vybití baterie ve vysílači - obvykle jednotka nepřestane vysílat přes noc po dobu alespoň 1-2 týdnů.

Na stanicích s jediným vysílačem pak samozřejmě může být pouze jedna baterie vysílače, která potřebuje výměnu. V konfiguracích s více vysílači je třeba pečlivě přečíst zprávu „Low battery on station #1“. Číslice za znaménkem # indikuje, které číslo kanálu signalizuje stav slabé baterie a snadno tak lze identifikovat konkrétní vysílač.

Odstraňování problémů se slabou baterií ve vysílači:

  • Po výměně baterie se stále zobrazuje hláška o slabé baterii - varování může zmizet až následující den - to je zcela normální. Občas první půlnoční reset nefunguje a může trvat 2 až 3 dny, než varování zmizí - pokud jsou vnější data přijímána normálně, není to důvod k obavám.
  • Ujistěte se, že je baterie vysílače v dobrém kontaktu s jeho držákem a samozřejmě je vložena se správnou polaritou. Též se ujistěte, že kontakty baterie nejsou pošpiněny nebo ohnuty tak, že již nepřicházejí do pevného kontaktu s baterií.
  • U stanic VP2 se ujistěte, že přepínač DIP # 4 ve vysílači je v poloze OFF. Poloha ON by měla být použita pouze pro řešení problémů s bezdrátovým příjmem. Pokud necháte přepínač č. 4 neúmyslně ponechán zapnutý, bude to trvale vybíjet baterii, a tím způsobovat včasná, ale skutečná varování o slabé baterii. Tento problém nenastává u stanic Vue (ledaže by tlačítko pro výběr / kontrolu kanálu bylo nějak zaseknuto na místě).

Výstrahy o slabé baterii mohou být pravé (tj. baterie je téměř vybitá) nebo falešné (baterie je ve skutečnosti v pořádku, ale bylo spuštěno falešné varování). Je důležité rozlišovat mezi těmito dvěma možnostmi - falešná výstraha je malá nepříjemnost, ale stanice bude i nadále fungovat perfektně. Dokonce i pravá varování o nízkém stavu baterie se obvykle objevují dostatečně dlouho před vybitím baterie, a proto není třeba panikařit, pokud si všimnete výstrahy - obvykle budete mít týden nebo dva, kdy si můžete vyměnit starou baterii za novou.

Důvodem, proč se mohou vyskytnout falešná varování, je následující: Datové pakety jsou vysílány nepřetržitě ISS každé 2,5 sekundy a jakýkoli datový paket může obsahovat výstražný indikátor vybití baterie. Jakmile bude přijat i jediný takový varovný paket, může konzole zobrazovat varování o nízkém stavu baterie až do půlnoci toho dne, kdy by mělo dojít k automatickému resetu. Pokud tedy dojde v některém z ~ 34 000 datových paketů přenášených denně k nesprávnému napětí, může výstraha o vybití baterie konzoly zůstat aktivní i po obdržení spouštěcího paketu až do půlnoci tohoto dne.

Pokud je vysílač ponechán příliš dlouho po skutečném varování bez výměny baterie, dříve nebo později dojde k tomu, že data senzoru z tohoto vysílače vypadávají přes noc. (Pokud není úroveň světla přes den příliš nízká, zajistí solární panel dostatečný výkon pro udržení přenosu dat.) Pro mnoho uživatelů bude hlavní ISS jejich jediným senzorovým vysílačem, takže hlavním příznakem bude, že všechna vnější data v určitém okamžiku zmizí přes noc, ale stále jsou bez problémů zaznamenány údaje o vnitřních datech a tlaku. Pokud však máte např. vysílač anemometru nebo jiné doplňkové vysílače, budou to data z tohoto konkrétního vysílače, který není přijímán přes noc.

Pokud začnete pozorovat opakovaná varování o nízkém stavu baterie i přesto, že že ji často měníte (týdny až několik měsíců), a usoudíte, že tato varování jsou pravá (data nezmizí, pokud nevyměníte baterii vysílače), pak pravděpodobně máte problém se superkondenzátorem. V takových případech doporučujeme kontaktovat servisní středisko Davis.

Varování před vybitou baterií stanice Vantage Vue

Ochrana sledující napětí na vysílačích Vue se zdá být u některých stanic Vue příliš citlivá a může mít tendenci generovat falešná varování před vybitím baterie. Samozřejmě se musíte přesvědčit, že varování jsou falešná a ne pravá, jak je uvedeno výše. Pokud je baterie relativně nová a hodnoty ISS nevykazují žádné známky vypadnutí přes noc (například po 3–4 týdnech), pak jsou varování pravděpodobně falešná.

Pokud máte starší konzoli Vue, která stále používá původní firmware, pak by problém s falešným hlášením vybité baterie mohla vyřešit instalace nového firmwaru v3.00 dostupného na webu výrobce. Pozn.: Nestahujte firmware v pozdější verzi než v3.00 (např. v4.18), pokud nemáte konzolu s MB nebo novější hardwarovou revizí. Firmware v3.00 vyžaduje, aby konzole přijala více příznaků vybití baterie dříve, než aktivuje varování na displeji konzoly.

V diskuzi se v této chvíli nenachází žádný příspěvěk.