Jak dostanu data z meteostanice GARNI 1055 ARCUS do internetu? | METEOshop.cz

URL: https://www.meteoshop.cz/blog/jak-dostanu-data-z-meteostanice-garni-1055-arcus-do-internetu/117/


Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Kategorie

Vybíráme z novinek

TFA 10.2007 - Teploměr min-max 2.jakost

Prodávané značky

Jak dostanu data z meteostanice GARNI 1055 ARCUS do internetu?

Meteostanice GARNI 1055 ARCUS má ve svém úplném názvu magické slovo WiFi a možná by stálo za to se podívat trochu blíže na to, jak stanici nastavit a co vše je nutné udělat, abychom si data ze své stanice mohli prohlížet na internetu či sdílet s přáteli.

Nejprve je nutné u stanice nastavit WiFi připojení. Toto je velmi podrobně popsáno v přiloženém návodu, proto tuto část přeskočíme a přejdeme rovnou k nastavení posílání dat do internetu. Zde si uživatel musí rozmyslet, kam svá data bude posílat, neboť současná verze firmware (1.08) neumožňuje posílat meteo data více serverům zároveň. Uživatel tedy může posílat svá data do meteo sítě wunderground.com (opět je popsáno v návodu) a nebo je může posílat na jiný server a právě o této variantě se více rozepíšeme.

1) možnost posílání dat na web Počasí Meteo

Zajímavým počinem v českých končinách je bezplatná aplikace Počasí Meteo, která umožňuje nejenom zobrazit předpověď počasí pro vybranou lokalitu, ale po zaregistrování můžete v této aplikaci vidět i svá meteo data.

Co pro to musíte udělat? Podle autora aplikace stačí poslat na autorův email následující informace:

 • typ stanice (př. GARNI 1055 ARCUS)
 • název stanice (př. Surfshop)
 • lokalita stanice (př. Černá v Pošumaví)
 • souřadnice meteostanice (př. lat=48.932800, lng=14.619010, např. pomocí aplikace pro OS Android "Latitude Longitude")
 • nadmořská výška
 • provozovatel stanice (př. Novák Petr)
 • e-mail telefon (není nutný, ale je vhodný)
 • jak jste se o aplikaci a meteostanici dověděli

Po registraci provozovatel meteostanice obdrží název serveru, unikátní ID a heslo meteostanice. Tyto údaje pak uživatel musí zadat při nastavení wifi do meteostanice již podobným způsobem jako, kdyby chtěl data posílat na wunderground.com

2) posílání meteo dat na svůj vlastní webový server

Jestliže z nějakého důvodu nechcete svá data dávat k dispozici třetí straně, pak je možné u GARNI 1055 ARCUS (to samé platí i u stanic Garni 940, Garni 2055 ARCUS či Ventus 830) data rovnou posílat na svůj vlastní webový server. Toto však již vyžaduje, aby uživatel měl minimálně elementární znalosti webového programování a nebo někoho schopného, kdo mu vše nastaví a webovou stránku včetně obsluženého skriptu vyrobí.

Níže je popsán jednoduchý návod jak na to:

 • Na vlastním webovém serveru je třeba vytvořit v rootu složku weatherstation a do ní umístit obslužný PHP skript nazvaný updateweatherstation.php (toto názvosloví musí být opravdu dodrženo, protože některé stanice opravdu očekávají obslužný skript přesně adrese www.vasedomena.cz/weatherstation/updateweatherstation.php
 • V nastavení stanice je nutné uvést jako Web server URL hodnotu bez http://, tedy např. www.vasedomena.cz, ostatní údaje jako Station ID či Station Password si můžete vyplnit jak chcete, ale pro náš účel to není nutné
 • U stanic Garni 940 či Ventus 830 je třeba zadat kromě domény ještě cestu a to zakončenou ?, tedy např. /weatherstation/updateweatherstation.php?
 • Upozornění: SSL není podporováno, obslužný skript musí být dostupný na portu 80

 • Obslužný PHP skript bude zpracovávat meteo data a dále je ukládat do databáze či např. textového souboru. Jakou variantu zvolit je již čistě na vás, stejně jako to, jak svá data budete prezentovat.
 • Následuje ukázka obslužného PHP skriptu pro ukládání dat do textového souboru data.txt.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
<?
$file = '';

foreach ($_GET as $key => $value) {
 echo $key.': '.$value.'    ';
 $file .= $key.': '.$value."\t";
}

$soubor = fopen("data.txt", "a");
fwrite($soubor, Date('d.m.Y H:i:s').$file."\n");
fclose($soubor);
?>
 • Při správném nastavení se začne soubor data.txt zaplňovat řádky s meteo údaji. Každý nový řádek obsahuje jednu sadu všech měřených dat a jak můžete vidět, tak záznamy jsou bohužel pro nás v jiných jednotkách - vítr v mílích za hodinu (1 mph = 1,609344 km/h), teplota ve stupních Fahrenheita (°C = (°F - 32) x 5/9) a tlak v palcích rtuťového sloupce (1 inHg = 33,864 Pa). Pokud by se Vám nechtělo počítat, tak na internetu najdete spoustu online služeb, kde je možné si konkrétní fyzikální veličiny převést, např. Jednotky.cz
1
2
3
4
5
29.05.2020 14:14:44ID: Garni1055	PASSWORD: heslo	action: updateraww	realtime: 1	rtfreq: 5	dateutc: now	baromin: 29.91	tempf: 73.5	humidity: 48	windspeedmph: 0	windgustmph: 0	winddir: 312	dewptf: 52.7	rainin: 0	dailyrainin: 0	UV: 0	indoortempf: 72.5	indoorhumidity: 48	
29.05.2020 14:14:56ID: Garni1055	PASSWORD: heslo	action: updateraww	realtime: 1	rtfreq: 5	dateutc: now	baromin: 29.91	tempf: 73.5	humidity: 48	windspeedmph: 0	windgustmph: 0	winddir: 312	dewptf: 52.7	rainin: 0	dailyrainin: 0	UV: 0	indoortempf: 72.5	indoorhumidity: 48	
29.05.2020 14:15:08ID: Garni1055	PASSWORD: heslo	action: updateraww	realtime: 1	rtfreq: 5	dateutc: now	baromin: 29.91	tempf: 73.5	humidity: 48	windspeedmph: 0	windgustmph: 0	winddir: 312	dewptf: 52.7	rainin: 0	dailyrainin: 0	UV: 0	indoortempf: 72.5	indoorhumidity: 48	
29.05.2020 14:15:20ID: Garni1055	PASSWORD: heslo	action: updateraww	realtime: 1	rtfreq: 5	dateutc: now	baromin: 29.91	tempf: 73.5	humidity: 48	windspeedmph: 0	windgustmph: 0	winddir: 312	dewptf: 52.7	rainin: 0	dailyrainin: 0	UV: 0	indoortempf: 72.5	indoorhumidity: 48	
29.05.2020 14:15:32ID: Garni1055	PASSWORD: heslo	action: updateraww	realtime: 1	rtfreq: 5	dateutc: now	baromin: 29.91	tempf: 73.5	humidity: 48	windspeedmph: 0	windgustmph: 0	winddir: 312	dewptf: 52.7	rainin: 0	dailyrainin: 0	UV: 0	indoortempf: 72.6	indoorhumidity: 49	
 • Bohužel, pokud budete mít další přídavná čidla teploty/vlhkosti, tak údaje z těchto čidel se nikam již neposílají, neboť současná verze firmware to neumožňuje (platí i pro přenos do meteo sítě wunderground.com, neboť stanice využívá jeden a ten samý komunikační protokol). Na vlastní server tedy budete moci posílat pouze údaje o teplotě/vlhkosti z čidla na kanále 1 (indoortempf, indoorhumidity).
 • Na závěr jedno malé upozornění. Jak můžete vidět, stanice je velmi čilá a data posílá každých cca 12 sekund, takže již za 24 hodin může mít váš datový soubor přes 7200 řádků.
Jak dostanu data z meteostanice GAR...Jáchym20.03.2022